O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
...modyfikacja dawki jednego ze sk?adników produktu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, dost?pne s? produkty zawieraj?ce sam? emtrycytabin? lub sam tenofowiru dizoproksyl do leczenia zaka?enia HIV-1. Nale?y zapozna? si? z Charakterystykami Produktów Leczniczych tych leków. Je?eli pomini?to dawk? produktu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva i min??o mniej ni? 12 godzin od zwyk?ej pory przyjmowania dawki, produkt Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva nale?y przyj?? jak najszybciej p i...
tabl. powl.; 200 mg+ 25 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 150 mg+ 150 mg+ 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 245 mg, 30 szt.