GIF: wycofanie produktu Tarcefoksym
2017-11-02 | Aktualności
GIF: wycofanie produktu Tarcefoksym

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju wszystkie pozostające w obrocie serie produktu leczniczego Tarcefoksym (Cefotaxinum), 1 g oraz Tarcefoksym (Cefotaximum), 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, podmiot odpowiedzialny Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

30 października 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu wszystkich serii produktu Tarcefoksym w związku z podejrzeniem braku spełnienia wymagań specyfikacji jakościowej w deklarowanym okresie ważności, pod względem zanieczyszczeń widocznych okiem nieuzbrojonym.

 


Więcej: gif.gov.pl

Wyświetleń: 436