GIF: wycofanie Zoledronic acid medac
2018-03-28 | Aktualności
GIF: wycofanie Zoledronic acid medac

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju trzy serie produktu leczniczego Zoledronic acid medac (Acidum zelodronicum), 4 mg/100, roztwór do infuzji, podmiot odpowiedzialny: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH.

 

Wycofane sere:

 

- M158204C, data ważności: 30.06.2018
- A168202D, data ważności: 31.07.2018
- L168209C, data ważności: 30.11.2019

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Została ona podjęta na skutek informacji jaka wpłynęła do GIF o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu ww. serii leku w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych.

 


Więcej: gif.gov.pl

Wyświetleń: 209