OŚWIADCZENIE
Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukaną frazę w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejdź do widoku z pełnym opisem
Wpisz szukaną frazę w opisie
Kliknij, aby zobaczyć rodzaje opakowań
Spis treści, kliknij w wybrany link, aby przejść do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć siętu.
Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.
Nowa lista leków refundowanych - lipiec 2022
2022-06-22 | Aktualności
Nowa lista leków refundowanych - lipiec 2022

Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.

 

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od lipca 2022 r. (nr 64), w porównaniu do obwieszczenia 63 zawiera następujące zmiany:

 

1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostały dodane 54 produkty bądź nowe wskazania.

 

2. Dla 153 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 4 340,25 zł).

 

3. Dla 33 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,34 zł do 8,32 zł).

 

4. Dla 243 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 2 164,55 zł).

 

5. Dla 449 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 10,48 zł).

 

6. Dla 479 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 2 164,55 zł).

 

7. Dla 155 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 11,54 zł).

 

8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 126 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

 

Nowe wskazania oraz zmiany w programach lekowych i chemioterapii

 

Nowe wskazania onkologiczne

 

1. Inrebic fedratynib - B.81. - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ 
W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ 
I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
(ICD-10: D47.1) - Leczenie fedratynibem chorych na mielofibrozę pierwotną lub mielofibrozę wtórną w przebiegu czerwienicy prawdziwej lub nadpłytkowości samoistnej, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami kinazy janusowej lub byli wcześniej leczeni ruksolitynibem.
(Choroba rzadka)

 

2. Revlimidlenalidomid - B.93. - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE
(ICD-10: C83, C85) - Leczenie lenalidomidem dorosłych chorych 
na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ICD-10: C85.7).
(Choroba rzadka)

 

3. Sylvantsiltuksimab - B. 131. - LECZENIE PACJENTÓW 
Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
(ICD-10: D47.7) - Leczenie pacjentów z wieloogniskową chorobą Castlemana w wieku powyżej 18 lat, których choroba nie jest związana z infekcją wirusami HIV oraz HHV-8. Pierwsza refundowana terapia w tej rzadkiej chorobie. 
(Choroba rzadka)

 

4. Prevymisletermowir - B.132 - STOSOWANIE LETERMOWIRU 
W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) 
I ROZWOJOWI CHOROBY 
U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH
(ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C45, D46, D47, D56, D57, D58, D61, D75, D80, D81, D82, D84) - Lek stosowany w profilaktyce reaktywacji 
cytomegalowirusa u pacjentów po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek 
macierzystych.

 

5. Xgevadenosumab - B.134 - ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW 
Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
(ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0) - Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości, 
tj. z przerzutami do kości guzów litych w przypadku nietolerancji lub przeciwskazań do zastosowania bisfosfonianów oraz pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym.

 

Nowe wskazania nieonkologiczne

 

6. Entyvio
(forma podskórna) - wedolizumab - B.32. - LECZENIE PACJENTÓW 
Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA
(ICD-10: K50) - Leczenie wedolizumabem pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w formie podskórnej stosowanej w terapii podtrzymującej.

 

7. Rinvoqupadacytynib - B.33. - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW 
I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW
(ICD-10: M05, M06, M08) - Kolejna opcja terapeutyczna w leczeniu RZS upadacytynibem (wybiórczym i odwracalnym inhibitorem JAK).

 

8. Kineretanakinra - B.33. - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW 
I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW
(ICD-10: M05, M06, M08) - Leczenie dzieci anakinrą (inhibitorem interleukiny-1) z MIZS w wieku 8 miesiąca - 2 r.ż. oraz jako dodatkowa opcja terapeutyczna dla pacjentów 
po nieskutecznym leczeniu NLPZ, glikokortykosteroidami, lekami modyfikującymi przebieg choroby lub lekami biologicznymi.

 

9. Rinvoqupadacytynib - B.35. - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)
(ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3) - Kolejna opcja terapeutyczna w leczeniu ŁZS upadacytynibem (wybiórczym i odwracalnym inhibitorem JAK).

 

10. Rinvoqupadacytynib - B.36. - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
(ICD-10: M45) - Kolejna opcja terapeutyczna w leczeniu ZZSK upadacytynibem. (pierwszym lekiem anty-JAK oraz pierwszym lekiem stosowanym doustnie w terapii ZZSK).

 

11. Taltziksekizumab - B.36. - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
(ICD-10: M45) - Kolejna opcja terapeutyczna w leczeniu ZZSK iksekizumabem (przeciwciałem monoklonalnym, inhibitorem interleukiny 17A).

 

12. Entyvio (forma podskórna) - wedolizumab - B.55. - LECZENIE PACJENTÓW 
Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)
(ICD-10: K51) - Leczenie wedolizumabem pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w formie podskórnej stosowanej w terapii podtrzymującej.

 

13. - Taltziksekizumab - B.82. - LECZENIE PACJENTÓW 
Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SpA) 
BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH 
DLA ZZSK
(ICD-10: M46.8) - Leczenie zarówno postaci osiowej, 
jak i obwodowej SpA iksekizumabem (przeciwciałem monoklonalnym, inhibitorem interleukiny 17A).

 

14. Cosentyxsekukinumab - B.82. - LECZENIE PACJENTÓW 
Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SpA) 
BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH 
DLA ZZSK
(ICD-10: M46.8) - Leczenie zarówno postaci osiowej, 
jak i obwodowej SpA. sekukinumabem (przeciwciałem monoklonalnym, inhibitorem interleukiny 17A).

 

15. Botoxtoksyna botulinowa typu A - B.133 - PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
(ICD-10: G43) - Leczenie profilaktyczne chorych na migrenę przewlekłą mających co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące po niepowodzeniu profilaktyki terapiami doustnymi.

 

16. Aimovigerenumab - B.133 - PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
(ICD-10: G43) - Leczenie profilaktyczne chorych na migrenę przewlekłą mających co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące jako kolejna linia leczenia po niepowodzeniu profilaktyki terapiami doustnymi oraz toksyną botulinową typu A.

 

17. - Ajovyfremanezumab - B.133 - PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
(ICD-10: G43) - Leczenie profilaktyczne chorych na migrenę przewlekłą mających co najmniej 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez co najmniej 3 kolejne miesiące jako kolejna linia leczenia po niepowodzeniu profilaktyki terapiami doustnymi oraz toksyną botulinową typu A.

 

18. Ofevnintedanib - B.135 - LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
(ICD-10: M34, J.99.1) -Pierwsza celowana terapia dla pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc związaną z twardziną układową

 

Zmiany w programach lekowych i chemioterapii

 

1. B.1. - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10: B18.1) - Usunięcie z treści programu lekowego zapisów dotyczących adefowiru i możliwości jego stosowania w ramach programu lekowego B.1. Decyzją podmiotu odpowiedzialnego, lek Hepsera nie przedłużył decyzji refundacyjnej. Ponadto, dokonano porządkowej zmiany nazwy programu lekowego zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi.

 

2. B.19 - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ PRZYSADKI (ICD-10: E23) - Wprowadzenie szeregu zmian, które umożliwią objęcie leczeniem dzieci z: 1) wielohormonalną niedoczynnością przysadki, 2) dzieci z udokumentowanymi mutacjami związanymi z niedoborem hormonu wzrostu, 3) dzieci u których rozpoczęto terapie w okresie niemowlęcym lub poniemowlęcym, 4) dzieci po terapii chorób rozrostowych.

 

3. B.39 - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI (ICD-10: N25.8) Umożliwienie terapii za pomocą cynakalcetu pacjentom dializowanym otrzewnowo. Połączenie programu lekowego B.39 wraz z programem lekowym B.69, obejmującym terapię parykalcytolem.

 

4. B.50 - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10: C56, C57, C48) - Z uwagi na zaprzestanie wprowadzania do obrotu na rynek europejski leku Lynparza (olaparyb) w postaci kapsułek, usunięto zapisy odnoszące się do możliwości stosowania tej postaci leku. Pacjentki, które do tej pory stosowały olaparyb w postaci kapsułek, mają kontynuowaną terapię przy wykorzystaniu olaparybu w postaci tabletek.

 

5. B.70. - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (ICD-10: H35.3, H36.0) - Połączenie programów lekowych dotyczących terapii obrzęku plamki zawiązanego z wiekiem (AMD) i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) w jedno świadczenie.

 

6. B.71. - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C (ICD-10: B 18.2) - Usunięcie z treści programu lekowego zapisów dotyczących rybawiryny i możliwości jej stosowania w ramach programu lekowego B.1. Decyzją podmiotu odpowiedzialnego, lek Rebetol nie przedłużył decyzji refundacyjnej. Ponadto, dokonano porządkowej zmiany nazwy programu lekowego zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi.

 

7. B.75 - LECZENIE CHORYCH NA AKTYWNĄ POSTAĆ ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWE ZAPALENIE NACZYŃ (MPA) (ICD-10: M31.3, M31.8) - Po indukcji remisji umożliwiono stosowanie rytuksymabu w leczeniu podtrzymującym do maksymalnie 5 lat.

 

8. B.86 - LECZENIE PACJENTÓW Z WRODZONYMI ZESPOŁAMI AUTOZAPALNYMI (ICD-10: E85, R50.9, D89.8, D89.9) - Zmiany dotyczące nazewnictwa Zespołu Koordynacyjnego i sekcji monitorowania leczenia.

 

9. B.123 - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ WILSONA (ICD-10: E83.0) Zmiana w zapisie badań przy kwalifikacji i monitorowania leczenia dotycząca pomiaru stężenia ceruloplazminy.

 

10. C.0.05. EPOETINUM BETA - Usunięcie całego załącznika nr C.0.05. z katalogu chemioterapii. Decyzją podmiotu odpowiedzialnego, lek NeoRecormon będący jedyną refundowaną epoetyną beta, nie przedłużył decyzji refundacyjnej.

 

Nowe wskazania oraz zmiany w refundacji aptecznej

 

1. Forxiga - dapagliflozyna - Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR<60 ml/min/1.73m2, albuminurią ≥200mg/g oraz leczonych terapią opartą na ACE-i /ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii - Rozszerzenie aktualnie obowiązujących wskazań obok leczenia niewydolności serca oraz cukrzycy.

 

 

ZOBACZ: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.

 

Wyświetleń: 5873