GIF: wycofanie serii leku Predasol
2018-01-24 | Aktualności
GIF: wycofanie serii leku Predasol

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju serię leku Predasol (Prednisoloni hemisuccinas), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji, 1000 mg, podmiot odpowiedziany SUN-FARM Sp. z o.o.

 

Wycofana seria: 160905/160802, data ważności: 09.2019

 

W dniu 23 stycznia 2018 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Badania te wykazały, iż badana próbka przedmiotowego produktu leczniczego nie odpowiada wymaganiom spocyfikacji dla rozpuszczalnika w zakresie parametru „Zanieczyszczenia cząstkami widocznymi okiem nieuzbrojonym”.

 


Więcej: gif.gov.pl

 

Wyświetleń: 261